Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výjimka z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek

Upozorňujeme příjemce, že dne 3. prosince 2010 udělil Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost obecnou výjimku z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek.

Výjimka byla udělena z požadavků na prokázání kvalifikace uchazeče stanovených v kap. 2.4 Výzva k předložení nabídek, kde je uvedeno, že u zakázek s předpokládanou hodnotou od 800 000 Kč do 2 000 000 Kč je nutné dokládat ověřenou kopii požadovaných dokumentů. Příjemci, kteří jsou v právním aktu zavázání verzí 1.0 až 1.3 příručky D9, budou moci při stanovování požadavků na prokázání kvalifikace uchazeče požadovat pouze kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě a dokladu o oprávnění k podnikání, nikoliv tedy ověřenou kopii, jak je stanoveno v příručce D9.

Podrobnější informace naleznete zde.