Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy C7 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů, vyhlašuje Výzvu C7 "Projektové řízení" pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Výzva je určena pouze pro ústřední orgány státní správy (ministerstva) s tím, že podpořeny budou individuální projekty zaměřené na rozvoj a provoz projektových kanceláří v daných resortech. Celková alokace výzvy je 100 000 000 Kč.
 
Výzva je otevřena od 18. 11. 2013, příjem projektových žádostí bude ukončen 13. 1. 2014 ve 14. hodin.  
 
Pro tuto výzvu byla udělena Řídicím orgánem výjimka z Operačního manuálu OP LZZ pro hodnotící proces předložených projektů - projekt bude moci být vrácen hodnotící komisí jen jednou k přepracování, což znamená urychlení hodnocení. Povinnými přílohami každé žádosti bude návaznost na dosud realizované projekty v Integrovaném operačním programu a OP Lidské zdroje a zaměstnanost a analýza potřebnosti projektu.
 
 

Žadatelé ve výzvě C7 se také mohou zúčastnit semináře, který se uskuteční v Praze dne 2. prosince 2013. Registrace je otevřena do 27. 11. 2013.

 
 
 
Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra