Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení Výzvy C4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů, vyhlašuje Výzvu C4 "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Výzva je určená pro grantové projekty a oprávněnými žadateli jsou kraje České republiky. Na výzvu byla vyčleněna z Evropského sociálního fondu alokace ve výši 42 500 000 Kč. Projektové žádosti je možné předkládat do 20. září 2013.

Bližší informace k výzvě.

  

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra