Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy č. D9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů, vyhlašuje výzvu č. D9 pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR".

Výzva je určena pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR a Národní bezpečnostní úřad. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené zejména na činnosti otevřeného úřadu "good governance" (dobré vládnutí) a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, posilování institucionální kapacity či podporu strategického plánování a řízení.

Celková alokace výzvy činí 150 000 000 Kč (z toho je příspěvek z Evropského sociálního fondu 127 500 000 Kč).

Výzva je otevřena od 14. 5. 2014 do 11. 7. 2014 (do 14:00). Žádosti prostřednictvím IS Benefit 7+ je možné podávat od 21. 5. 2014.

Další informace k výzvě.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR