Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy B6 v rámci OP LZZ a zahájení příjmu projektových žádostí

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 8. 4. 2013 výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků". V pondělí 15. 4. 2013 bude zahájen příjem projektových žádostí.

Výzva B6 je určena pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy (uvedené v příloze č. 2 výzvy), svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků. Celková alokace výzvy je 700 000 000 Kč. Na základě absorpční kapacity byly stanoveny limity 50 000 000 Kč na jeden projekt a         100 000 000 Kč na jednoho žadatele.

Příjem projektových žádostí prostřednictvím IS Benefit 7 začne v pondělí 15. 4. 2013 a bude ukončen 9. 8. 2013 ve 14 hodin. Projekty v rámci této výzvy by měly být předloženy co nejdříve po jejím vyhlášení, aby splnily podmínku připravenosti projektu a zkráceného harmonogramu, které jsou předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se o kontinuální výzvu, což znamená, že projekty jsou od okamžiku zaregistrování a předložení na MV ČR obratem postoupeny do hodnotícího procesu a na jeho započetí tak není třeba čekat do uzavření výzvy.

Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Pro žadatele ve výzvě B6 připravujeme také seminář, který se uskuteční v Praze dne 26. 4. 2013. Další informace a přihlášku naleznete zde.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra