Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy č. 62 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra České republiky dne 31.5.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků".

Podrobné informace o výzvě č. 62 naleznete zde.