Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů, vyhlašuje výzvu č. 17 pro předkládání projektů v rámci Integrovaného operačního programu "Projekty e-Governmentu".

Výzva je určena pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu, jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace. Podpořeny budou projekty zaměřené na vytváření, rozvoj a údržbu registrů veřejné správy, budování komunikační infrastruktury a přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy a elektronizaci služeb veřejné správy.
 
Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu činí 650 000 000 Kč. 
 
Výzva je otevřena od 14. 4. 2014, příjem projektových žádostí bude ukončen 6. 6. 2014 ve 14 hodin.  
 
 
 
 
Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra