Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy č.16 Integrovaného operačního programu

Odbor strukturálních fondů MV ČR vyhlašuje výzvu č. 16 k předkládání  žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu na strategické projekty Smart Administration. Žádosti je možné podávat do 16. srpna 2013.

Výzva je zaměřená na individuální strategické projekty schválené usnesením vlády č. 536/2008. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace. Na výzvu byla vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj alokace ve výši 540 000 000 Kč.

Bližší informace k výzvě jsou dostupné zde.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra