Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení výzvy č. 13 v rámci IOP

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Technika pro zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí “.

Více informací naleznete zde.