Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyhlášení veřejné zakázky Rámcová smlouva na zajištění právních služeb

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat, že Odbor programového řízení vyhlásil veřejnou zakázku na  Rámcovou smlouvu na zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v projektech IOP a OP LZZ a v oblasti informačních technologií.

Zadávací dokumentaci naleznete zde:

http://www.mvcr.cz/clanek/ramcova-smlouva-na-zajisteni-pravnich-sluzeb-pro-ministerstvo-vnitra-ceske-republiky-v-projektech-iop-a-op-lzz-a-v-oblasti-in-formacnich-technologii.aspx

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra