Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upřesňující informace týkající se publicity projektů OP LZZ

Manuál pro publicitu OP LZZ 2007 – 2013 na straně 8 říká, že: „Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“

Pokud je příjemcem státní správa, tak věta bude znít:

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu."

 

Pokud je příjemcem územní samospráva, tj. obec nebo kraj, tak věta bude znít:

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního (krajského) rozpočtu."

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra