Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úprava Soupisek faktur u výzev IOP

U výzev č. 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Integrovaného operačního programu došlo k úpravě přílohy Příručky pro žadatele a příjemce - Soupiska faktur.

K úpravě Soupisek faktur došlo z těchto důvodů:

  • rozdělení soupisek dle druhu příjemce a jeho spolufinancování – Obecní rozpočet/státní rozpočet
  • doplnění vzorce zaokrouhlování v části požadovaná dotace + přidáno upozornění na povinnost zaokrouhlit dotaci na koruny dolů
  • rozdělení dotace na část investiční a neinvestiční v modrých sloupcích