Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 17 IOP - navýšení alokace

Upozorňujeme žadatele Integrovaného operačního programu ve výzvě č. 17, že Zprostředkující subjekt Ministersvo vnitra provedl navýšení alokace výzvy  z původní částky 650 000 000 Kč o 844 056 081 Kč (85% podíl ERDF). Nová výše alokace tak činí 1 494 056 081 Kč (85 % ERDF).

V přiložené tabulce si žadatelé mohou ověřit stav hodnocení předložených projektových žádostí a přehled projektových žádostí, které mohou být díky navýšení alokace výzvy podpořeny.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: