Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 17 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 17 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

Aktuální Příručku pro žadatele a příjemce ve verzi 1.1 a její přílohy naleznete u informací k výzvě č. 17.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra