Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 08 a 09 IOP

Doložení shody spisové služby s mezinárodním standardem ISO 15489 k datu ukončení projektu (předložení Závěrečné monitorovací zprávy)

Na základě konzultace s Útvarem Hlavního architekta eGovernment Ministerstva vnitra ČR doporučujeme, aby aktivita výzvy zaměřená na zavedení spisové služby a digitálních archivů byla v souladu s mezinárodním standardem ISO 15489. Dokládání souladu s tímto standardem lze doložit formou přílohy Závěrečné monitorovací zprávy   - autorizovaná certifikace.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR          

Dokument ke stažení: