Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 06 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.2, platná ke dni 10. ledna 2011

V Příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.2, byly provedeny následující změny a doplnění textu:

I. Projekty generující příjmy

-       doplnění ustanovení pro případy, kdy projekt, který deklaroval, že nebude generovat příjmy, je generovat začne (nový text strana 17 Příručky), v této souvislosti byla odstraněna příloha č. 9 Příručky jako nerelevantní a doplněna Příloha č. 16, která slouží pro výpočet příjmů z projektu; dále byly změněny Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (doplnění povinnosti příjemce oznamovat příjmy z projektu a sankcí v případech, kdy projekt začne generovat příjmy a příjemce tuto skutečnost neoznámí);

II. Veřejné zakázky

-       odstranění povinnosti žadatele/příjemce předkládat na CRR interní předpisy upravující postup při zadávání veřejných zakázek, má-li je žadatel/příjemce ustaveny.

III. Doplnění textu k náležitostem dokládání souladu s cíli projektu při etapové/závěrečné monitorovací zprávě

-       doplněn vysvětlující text (doplnění bodu 9.1 Příručky, strana 29 – 30) ke kontrolám dokumentace předkládané standardně k etapové/závěrečné monitorovací zprávě.

Změněné dokumenty ke stažení: