Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce podpory v rámci OP LZZ

1.1 2011 došlo k revizi příruček tzv. "Desatera OP LZZ". Konkrétně jde o příručky D1, D2, D4, D5, D6, D7, D9 a D10. Dále byly zrevidovány formuláře monitorovacích zpráv, konrétně Příloha č. 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady/bez nepřímých dokladů a příloha č. 100 Formulář druhé části monitorovací zprávy. Zrevidované přílohy naleznete zde.