Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce OP LZZ - revize příručky D5

Upozorňujeme žadatele a příjemce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, že byla revidována příručka D5 - Metodika způsobilých výdajů OP LZZ. Revize je platná od 20. 6. 2014.

Předmětem revize je výpočet mzdových příspěvků při zaměstnávání a při úhradě náhrad za účast na vzdělávání.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: