Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce OP LZZ - revize příruček tzv. desatera a jejich příloh

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2014 platí aktualizované verze 5 příruček tzv. desatera OP LZZ a  formulářů monitorovacích zpráv.

Dokumenty ke stažení:

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra