Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce výzev IOP a OP LZZ

Ve snaze podpořit přístupnost webových stránek nejen pro starší občany, ale rovněž pro občany se zdravotním postižením byla publikována vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Jedná se o stanovení 33 pravidel, tzv. přístupného webu v ČR (např. možnost přizpůsobit velikost textu potřebám každého uživatele) a implementaci mezinárodních závazků. Upozorňujeme příjemce, že orgány veřejné zprávy jsou povinny zvěřejňovat  informace související s výkonem veřejné správy v souladu s vyhláškou č. 64/2008.  Povinnost souladu s vyhláškou o přístupnosti by měla být rovněž zařazena do budoucích závazných metodik pro žadatele IOP a OP LZZ.