Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce – výklad zákona o veřejných zakázkách po novele

Dovolujeme si upozornit příjemce na zásadní informaci k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele.

Dle názoru Ministerstva pro místní rozvoj (v jehož gesci je zákon o veřejných zakázkách) nebude možné od 1. dubna uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku (v tuto chvíli malého rozsahu), jejíž předpokládaná hodnota překročí limity stanovené novelou č. 55/2012 Sb., i kdyby výběrové řízení bylo zahájeno před datem účinnosti této novely. V nejbližších dnech lze v této záležitosti očekávat stanovisko Národního orgánu pro koordinaci, o kterém bude OSF příjemce neprodleně informovat.


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra