Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 7 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 7 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

Aktuální Příručku pro žadatele a příjemce ve verzi 1.3 a její přílohy naleznete u informací k Výzvě 07 (výzva uzavřena).

 

 Hlavních změn PPŽP zaznamenala v následujících oblastech:

  • Kapitola 2 Pojmy – Řídící dokumentace
  • Kapitola 7, bod 7.4 Doba trvání realizace projektů (Maximální délka realizace projektů je do 30. 11. 2015. Maximální datum ukončení financování projektu je 31. 12. 2015)
  • Kapitola 10, bod 10.3 Postup při vydávání řídící dokumentace
  • Kapitola 12 Realizace projektu – bod 12.1 Povinnosti příjemců, bod 12.2 Vedení účetnictví, bod 12.3 Archivace, bod 12.5 Výběr dodavatelů (zvláště v pasáži - Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), bod 12.6 Změny projektu, bod 12.7 Monitorování postupu projektů, bod 12.8 Způsob proplácení a žádosti o platbu, bod 12.9 Závěrečné vyhodnocení akce, bod 12.10 Kontroly projektů (návaznost na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)), bod 12.11 Odstoupení od projektu, bod 12.12 Nesrovnalosti

Další změny lze nejlépe zaznamenat ve změnové verzi příručky, kterou je možné taktéž nalézt u informací k Výzvě 07 (výzva uzavřena).

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra