Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 3 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 3 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

Aktuální Příručku pro žadatele a příjemce ve verzi 1.2 a její přílohy naleznete u informací k Výzvě 03 (výzva uzavřena).

 

Hlavních změn PPŽP zaznamenala v následujících oblastech:

  • Pojmy – Nesrovnalost, Řídící dokumentace, Závěrečné vyhodnocení akce
  • Kapitola 3 Rozpočet projektu
  • Kapitola 4, bod 4.3 Způsobilost výdajů a doba realizace projektu (Maximální délka realizace projektů je do 30. 11. 2015. Maximální datum ukončení financování projektu je 31. 12. 2015)
  • Kapitola 8 Postup při vydávání řídící dokumentace
  • Kapitola 9 Financování projektu
  • Kapitola 10 Realizace projektu – bod 10.1 Povinnosti příjemců, bod 10.1.1 Vedení účetnictví, bod 10.1.2 Archivace, bod 10.1.4 Výběr dodavatelů (zvláště v pasáži - Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), bod 10.1.5 Změny projektu, bod 10.1.6 Monitorování postupu projektů, bod 10.2 Kontroly projektů (návaznost na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)), bod 10.3 Odstoupení od projektu, bod 10.4 Nesrovnalosti, bod 10.5 Stížnosti a odvolání
  • Kapitola 11 Projekty vytvářející příjmy

Další změny lze nejlépe zaznamenat ve změnové verzi příručky, kterou je možné taktéž nalézt u informací k Výzvě 03 (výzva uzavřena)

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra