Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 16 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 16 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

Aktuální Příručku pro žadatele a příjemce ve verzi 1.1 a její přílohy naleznete u informací k Výzvě 16 (výzva uzavřena).

Hlavních změn PPŽP zaznamenala v následujících oblastech:

  • Kapitola 6, bod 6.5 Minimální a maximální velikost projektu a doba trvání (Maximální délka realizace projektů je do 30. 11. 2015. Maximální datum ukončení financování projektu je 31. 12. 2015)
  • Kapitola 11, bod 11.5 Výběr dodavatelů (zvláště v pasáži - Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
  • Kapitola 12 Kontroly projektů (návaznost na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád))
  • Kapitola 13 Odstoupení od projektu
  • Kapitola 15 Nesrovnalosti

Další změny lze nejlépe zaznamenat ve změnové verzi příručky, kterou je možné taktéž nalézt u informací k Výzvě 16 (výzva uzavřena).

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra