Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 14 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 14 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

Aktuální Příručku pro žadatele a příjemce ve verzi 1.1 a její přílohy naleznete v informacích k Výzva 14 (výzva uzavřena).

Hlavní změny PPŽP zaznamenala v následujících oblastech:

 • Kapitola 2 Pojmy – Řídící dokumentace, Závěrečné vyhodnocení akce
 • Kapitola 6, bod 6.5 Minimální a maximální velikost projektu a doba trvání (Maximální doba realizace projektu je do 30. 11. 2015. Maximální datum ukončení financování projektu je 31. 12. 2015)
 • Kapitola 9 Vydání Řídicí dokumentace
 • Kapitola 10 Financování projektu
 • Kapitola 11 Realizace projektu – bod 11.1 Povinnosti příjemců, bod 11.2 Archivace, bod 11.5 Výběr dodavatelů (zvláště v pasáži - Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), bod 11.6 Změny projektu, bod 11.7 Monitorování postupu projektů, bod 11.8 Způsob proplácení žádosti o platbu
 • Kapitola 12 Kontroly projektů (návaznost na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Kapitola 13 Odstoupení od projektu
 • Kapitola 14 Závěrečné vyhodnocení akce
 • Kapitola 15 Nesrovnalosti
 • Přílohy – příloha č. 20 Formulář – Hlášení o udržitelnosti projektu
 • Podrobnější změny příručky je možné nalézt ve změnové verzi příručky, taktéž přiložené u informací k Výzva 14 (výzva uzavřena).

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra