Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce v rámci projektů OP LZZ

Vzhledem k častým chybám v publicitě u předkládaných inovovaných produktů nebo výstupů z klíčových aktivit upozorňuje Odbor strukturálních fondů na několik důležitých publicitních pravidel a také na vzorovou titulní stranu pro předkládané produkty (analýzy, strategie apod.).

Při formální úpravě inovovaných produktů nebo předkládaných výstupů z klíčových aktivit je potřeba dbát na tato publicitní pravidla:

 • Povinné minimum publicity OP LZZ (loga), které musí příjemce používat na všech dokumentech, se skládá z:
  • loga Evropského sociálního fondu a textu „Evropský sociální fond v ČR“,
  • loga Evropské unie a textu „Evropská unie“,
  • loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
  • motta „Podporujeme vaši budoucnost“,
  • odkazu na webové stránky ESF www.esfcr.cz.
 • Povinné minimum publicity OP LZZ (loga) musí být umístěno minimálně na přední straně produktu/dokumentu.
 • Kromě povinných log je možné použít logo příjemce. Pokud je součástí řady povinného minima publicity OP LZZ toto logo, nesmí být větší než zbývající loga a vždy musí být dodrženy předepsané minimální rozestupy log.
 • Loga MPSV nebo MVČR se neuvádějí.
 • Loga dodavatelů a partnerů se NESMÍ používat v žádné části dokumentu.
 • Název dodavatele/partnera je možné uvést formou textu, stejně tak copyright nebo odkaz na web dodavatele. Zpracovatele však uvádět nemusíte.
 • Dále doporučujeme uvádět název příjemce podpory, název projektu a registrační číslo projektu minimálně na přední straně dokumentu.

Vzorové titulní strany v několika variantách v barevné i černobílé verzi si můžete stáhnout zde.

Zároveň doporučujeme důsledné prostudování Manuálu pro publicitu OP LZZ a Manuálu vizuální identity OP LZZ, které naleznete na webových stránkách OSF www.osf-mvcr.cz, sekce Publicita.

V případě nejasností kontaktujte svého projektového manažera. Kontakt na projektové manažery naleznete zde.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: