Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce OP LZZ - revize příručky D9

Upozorňujeme příjemce OP LZZ, že ke dni 1. 1. 2014 byla aktualizována příručka D9 - Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ.

K revizi příručky došlo v návaznosti na změnu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12 tohoto zákona, týkající se finančních limitů podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu.
Aktuální příručku D9-Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.9 naleznete zde.
 
 
  
Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra