Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce OP LZZ - Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ

Dovolujeme si vás upozornit na přehled hlavních změn v metodice OP LZZ, která je v platnosti od 1. 11. 2012.

V následujícím přehledu naleznete hlavní změny v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od 1. 11. 2012. Změnám musí věnovat pozornost ti příjemci, kteří mají v právním aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ stanovenu povinnost dodržovat vždy aktuálně platné verze jednotlivých příruček tzv. desatera. V případě, že jste v právním aktu zavázáni k dodržování konkrétní verze uvedené příručky, nejsou pro Vás některé níže uvedené změny relevantní.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: