Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce OP LZZ - Metodický postup k zadávání VZ podle zákona

Řídící orgán OP LZZ vydal 3. září 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona.

Tento dokument se zabývá povinnostmi, které plynou ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejnému/ dotovanému zadavateli. Upozorňujeme, že se jedná o nezávazný dokument, který má sloužit jako pomůcka při realizaci zadávacího řízení. Metodický postup neupravuje povinnosti sektorového zadavatele a dále blíže nerozebírá stavební práce.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

 

Dokument ke stažení: