Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce OP LZZ - kontrola podkladů k výběrovým řízením

Dovolujeme si Vás upozornit, že z kapacitních důvodů Odbor strukturálních fondů v současné době neposkytuje konzultace k veřejným zakázkám, tzn. kompletní posouzení zadávacích dokumentací.

Doporučujeme Vám, abyste podklady k připravovaným výběrovým řízením konzultovali:

  • s vlastním právním odborem,
  • případně s externím administrátorem projektu, pokud byl vybrán.

Odbor strukturálních fondů realizoval četné semináře pro oblast zadávání veřejných zakázek, doporučujeme Vám tedy před zahájením realizace výběrového řízení prostudování všech dostupných materiálů, které naleznete zde.  OSF bude zodpovídat pouze konkrétní dotazy (zejména se zaměřením na dodržení pravidel OP LZZ), nikoliv však kontrolovat kompletní zadávací dokumentace.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: