Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce OP LZZ - aktualizace obvyklých cen, mezd a platů

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 7. 2013 došlo ke změnám v tabulce obvyklých cen zařízení a vybavení/mezd a platů, kterou vydává Řidící orgán OP LZZ.

Při změnách rozpočtu v již realizovaných projektech je nutno respektovat nově nastavené limity. Projekty předkládané do výzvy B6 OP LZZ (bude ukončena dne 9. 8. 2013) budou posuzovány a schvalovány dle limitů platných k 1. 7. 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Přehled změn k 1. 7. 2013:

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra