Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP - výzvy č. 03 a 07

Dovolujeme si upozornit příjemce IOP ve výzvách č. 03 a 07 na revidované Příručky pro žadatele a příjemce, které jsou platné od 5. 10. 2012.

Příručky včetně příloh naleznete v sekci Výzvy.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra