Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP ve výzvě č. 03 – informace k Závazným postupům

Odbor strukturálních fondů upozorňuje příjemce finanční podpory z Integrovaného operačního programu, kteří realizují projekty ve výzvě č. 03, na změny týkající se povinností příjemců při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyplývající z revize Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro výzvu č. 03.

Součástí aktuální verze Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro výzvu č. 03, jež nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012 (dále jen "Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.1), je nově příloha Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, verze květen 2012 (dále jen "Závazné postupy"). 

Od data nabytí účinnosti Příručky pro žadatele a příjemce, verze 1.1, mají příjemci povinnost zadávat veřejné zakázky malého rozsahu dle Závazných postupů (blíže viz čl. 9.1.4 Příručky pro žadatele a příjemce, verze 1.1). V případě zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržišť potom příjemci s přihlédnutím ke čl. 1.8 Závazných postupů postupují zejména podle Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit ("Pravidla elektronických tržišť"), jejichž aktuální verzi naleznete např. na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích http://portal-vz.cz/getdoc/167fb792-8b7e-41bd-8b69-c61bd79f6a6c/Pravidla-eTrzist.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Lukáše Křivku (lukas.krivka@mvcr_cz).

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

 

Dokument ke stažení: