Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP v rámci o.i. 1.1 na povinnost zajištění kompletní řídící dokumentace

Na základě provedené revize řídících dokumentů vydávaných příjemci projektů realizovaných v rámci oblasti intervence 1.1 IOP upozorňuje odbor strukturálních fondů na povinnost příjemců zajistit, aby řídící dokumentace byla kompletní.

Tato povinnost platí pro všechny typy příjemců v předmětné oblasti intervence:

a. útvary MV nebo OSS zřízené/řízené MV

b. jiné OSS

c. OSS řízené/zřízené jinou OSS

d. Státní příspěvkové organizace (SPO) zřízené/řízené MV nebo jinou OSS

Ad a. - Útvary MV nebo OSS zřízené/řízené MV
Řídící dokumentace pro útvary MV nebo OSS zřízené/řízené MV má povahu Stanovení výdajů na financování akce OSS. OSF zajistí vydání Stanovení výdajů na financování akce OSS na základě příjemcem potvrzených Podmínek Stanovení výdajů. Upozorňujeme příjemce, že nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce OSS jsou podmínky Stanovení výdajů.

Ad b. – Jiné OSS
Řídící dokumentace pro jiné OSS má povahu Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů. Příjemce zajistí vydání Stanovení výdajů na financování akce na základě zaslaného Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme příjemce, že nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce jsou jak Dopis ředitele odboru strukturálních fondů, tak podmínky Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů.

Ad c. - OSS řízená/zřízená jinou OSS
Řídící dokumentace pro OSS řízenou/zřízenou jinou OSS má povahu Stanovení výdajů na financování akce OSS. Zřizovatel OSS zajistí vydání Stanovení výdajů na financování akce OSS na základě zaslaného Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme příjemce, že nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce jsou jak Dopis ředitele odboru strukturálních fondů, tak Podmínky Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů.

Ad d. – Státní příspěvková organizace (SPO)
Řídící dokumentace v případě státních příspěvkových organizací (SPO) má povahu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zřizovatel SPO zajistí vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě zaslaného Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme příjemce, že nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou jak Dopis ředitele odboru strukturálních fondů, tak podmínky Dopisu ředitele odboru strukturálních fondů.

Tímto všechny uvedené příjemce žádáme, aby vydávali řídící dokumentaci v souladu s výše uvedenými postupy a dále provedli kontrolu vydané řídící dokumentace, jedná se zejména ověření, že vydané Stanovení výdajů na financování akce OSS, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahují Dopis ředitele odboru strukturálních fondů a Podmínky dopisu ředitele odboru strukturálních fondů. V případě zjištění nesouladu žádáme příjemce, aby přiřadili Dopis a Podmínky Dopisu ředitele Odboru strukturálních fondů k platné řídící dokumentaci a informovali o nápravě odpovědného projektového manažera z oddělení realizace IOP (kontakty naleznete zde).

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra