Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů upozorňuje všechny příjemce operačních programů  IOP a OP LZZ, že pro zajištění komplexní kontroly veřejných zakázek bude po příjemcích požadovat doložení čestného prohlášení nebo jiných dokumentů prokazujících dodržení předpokladů uvedených ve vzorovém čestném prohlášení, viz níže.  

Bez doložení těchto skutečností nemohou naši právníci uzavřít kontrolu příslušné dokumentace veřejné zakázky.

Žádáme příjemce, aby čestné prohlášení nebo jiné relevantní dokumenty dokládali automaticky s materiály k výběrovým řízením. Pokud tak příjemce neučiní nebo pokud již kontrola výběrových řízení probíhá, bude příjemce vyzván k dodatečnému předložení dokumentace. Požadavek neplatí pro výběrová řízení, u kterých již kontrola byla ukončena, ani pro výběrová řízení, ke kterým příjemce dokumenty v souladu s příručkou pro příjemce nepředkládá.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: