Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat o Stanovisku Generálního finančního ředitelství - Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Dokument ke stažení: