Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce individuálních projektů OP LZZ - metodický výklad k poskytování odměn

Odbor strukturálních fondů vydal metodický výklad k poskytování odměn z položky 1.04 - Jiné osobní náklady u individuálních projektů.

Metodický výklad poskytuje příjemcům individuálních projektů v prioritní ose 4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bližší vysvětlení k posouzení způsobilosti odměn ze strany poskytovatelů dotace.

Dokument ke stažení:

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra