Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce

Dovolujeme si upozornit příjemce na průběžné úpravy příruček pro příjemce a jejich příloh a žádáme je tímto, aby při přípravě monitorovacích zpráv používali aktuálně vydané formuláře na webu OSF.

V této souvislosti upozorňujeme především na upravenou soupisku faktur, kde se po úpravě přednastavených maker zaokrouhlují částky dolů.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra