Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro oprávněné žadatele v rámci výzvy č. 59 – Efektivní správní úřad II.

V rámci dané výzvy mají státní příspěvkové organizace (SPO) povinnost předložit schvalující stanovisko Útvaru hlavního architekta (ÚHA) k žádosti o finanční podporu jako povinnou přílohu. O vyjádření ÚHA předkladatelé projektů žádají cestou OSF.

Stanoviska je možné posílat písemně na adresu:

Ministerstvo vnitra

Odbor strukturálních fondů

Lucie Havlíčková

Jindřišská 34

110 00 Praha 1


Případně elektronicky na adresu:

lucie.havlickova@mvcr_cz


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra