Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Smart region - nový statistický seriál na webu OSF

Zajímá vás, jak jednotlivé regiony čerpají prostředky na zkvalitnění veřejné správy? Který úřad dokázal získat největší dotaci? Nebo jen máte rádi statistiku? Připravili jsme pro vás nový seriál zaměřený na příjemce z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra vyhlásil již šest výzev v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost určených pro územní samosprávu a podpořil krajské a obecní projekty za více než 1,6 mld. Kč. Postupně projdeme všech čtrnáct krajů České republiky a podíváme se, jak se tyto prostředky přerozdělily mezi jednotlivé regiony a dozvíme se, které úřady byly při získávání podpory z EU nejaktivnější.

Každý kraj představíme ve stejné struktuře: celkový objem čerpání, nejúspěšnější úřady v kraji a typy a příklady podpořených projektů.

Souhrnné statistiky za všechny kraje si můžete prohlédnout zde.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra