Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozhovory s příjemci – nový seriál na webu OSF

Zajímají vás zkušenosti ostatních s realizací projektů? Čeho si na svém projektu cení a s čím naopak mají problémy? Sledujte naše rozhovory s příjemci dotací.

Odbor strukturálních fondů pro vás připravil seriál rozhovorů s těmi, kteří se podílejí na úspěšné realizaci projektů financovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dozvíte se mimo jiné, jak hodnotí svůj projekt, s jakými problémy se setkali při jeho realizaci, co na projektu oceňují a nebo co by příště dělali jinak.

O realizaci projektu „Metodická podpora vzdělávání realizátorů projektů – standardizace procesů v oblasti projektového řízení“ jsme si povídali s Mgr. Arnoštem Fišlem. 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra