Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Revize programového dokumentu IOP

EK schválila v prosinci 2011 revizi programového dokumentu IOP

Zásadní změnou je zrušení realizace Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému v Hradci Králové. Prostředky ze zrušeného projektu se využijí na pořízení moderních technologií pro Hasičský záchranný sbor, které povedou zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí.

Dokument ke stažení: