Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Revize Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 13 IOP a jejích příloh

Dovolujeme si upozornit příjemce, že došlo k revizi Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro výzvu č. 13 a vybraných příloh.

Revize se týká příloh Příručky pro žadatele a příjemce č. 13b a 13c . Nově byly do PŽP doplněny přílohy č. 15a a 15b.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokumenty ke stažení: