Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce - revize příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že byly aktualizovány příručky tzv. desatera OP LZZ a další související dokumenty. Revidované příručky a dokumenty jsou platné od 1. 11. 2012.

V rámci tzv. desatera OP LZZ došlo k revizi příruček D1, D2, D5, D6, D9 a D10. Aktualizovány byly rovněž formuláře Zprávy o zahájení realizace projektu, druhá část monitorovací zprávy a přílohy monitorovací zprávy. Nové jsou také kontrolní listy k monitorovacím zprávám.

Všechny revidované dokumenty jsou dostupné ke stažení zde.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra