Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Průzkum k vyhodnocení efektivnosti a účinnosti systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013 .

Součástí realizace výše uvedeného hodnocení je rovněž dotazníkové šetření, které je dostupné online zde (překlikněte na češtinu - dotazník je mezinárodní):

ODKAZ NA ONLINE DOTAZNÍK

Dotazníkové šetření bylo zveřejněno rovněž na internetových stránkách DG REGIO:

DOTAZNÍK NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH DG REGIO

Cílem tohoto průzkumu je shromáždit názory od různých zainteresovaných subjektů, kterými jsou řídící orgány, zprostředkující subjekty, členové monitorovacích výborů, auditní orgán, příjemci podpory, poradci (pomáhající žadatelům nebo provádějící hodnocení), akademici a další zainteresované subjekty, které by mohly mít zájem o anonymní sdělení svých názorů na implementační systém. Zakázka k provedení tohoto hodnocení byla zadána ze strany DG REGIO společnostem KPMG a Prognos.

Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti implementačního systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti. Dotazník je navržen takovým způsobem, aby jeho vyplnění nezabralo příliš času a úsilí: respondenti si mohou ve většině případů vybrat otázky, na které chtějí reagovat. V dotazníku je možné se snadno orientovat a je k dispozici na většině přenosných zařízení, včetně telefonu a tabletu. Dotazníkové šetření, napomůže tvůrcům politik EU navrhnout budoucí implementační systém tak, aby byl více přizpůsoben Vašim potřebám a potřebám dalších subjektů zapojených do implementace politiky soudržnosti.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění a odeslání on-line dotazníku.

Velice si vážíme Vaší ochoty a spolupráce.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra