Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prevence kriminality s pomocí map budoucnosti

Mapy budoucnosti jsou moderním nástrojem ke zvýšení efek­tivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kri­minality. Jsou založeny na analýze a predikci kriminality a vy­cházejí ze zahraničních zkušeností.

Tyto nové poznatky a zkušenosti v boji se zločinem zpracovává projekt Ministerstva vnitra, realizovaný za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více o projektu Mapy budoucnosti, který chce významně přispět ke snížení kriminality v České republice, se dozvíte v Tiskovém centru.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra