Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

POZVÁNKA NA WORKSHOP - „Řídíme projektově – podpora při implementaci projektového řízení v organizacích"

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR), odbor programového řízení si Vás dovoluje pozvat na workshop, který je koncipován jako praktické seznámení se s oblastí zaměřenou na integraci projektového řízení v organizacích veřejného sektoru.

Cílem setkání bude pomoc řešitelům při implementaci projektového řízení v organizacích veřejného sektoru prostřednictvím prezentace metodik zaměřených na projektové řízení, praktické prezentace stávajících systémů ve vybraných organizacích a zasíťování jednotlivých řešitelů s metodiky z řad zaměstnanců a smluvních partnerů PMO, kteří jim v tomto procesu mohou být nápomocni.

Více informací a pokyny k přihlášení na workshop naleznete v pozvánce níže.

Prezentace k workshopu