Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pozvánka na seminář pro příjemce

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ č. 40 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

Termín a místo konání:

Pravidla pro přihlášení:
· Seminář je určen pouze příjemcům v rámci výzev č. 40 a 42.
· Přihlásit se mohou vždy maximálně dvě osoby za příjemce.
· Přihlásit se lze vždy jen na jeden z výše uvedených dvou termínů.