Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pozvánka na národní informační den - možnosti financování ICT projektů

Vedle známějších strukturálních fondů existují i další evropské programy, ze kterých je možné financovat Vaše projekty. Ministerstvo vnitra za účelem propagace možností financování ICT projektů pořádá národní informační den.

Národní informační den se bude konat v úterý 26. února 2013 v prostorách Ministerstva vnitra – budovy Centrotex na náměstí Hrdinů 3 v Praze (metro C – Pražského povstání), ve velké zasedací místnosti č. 1.04 v prvním patře.

V rámci akce budou představeny následující programy:

CIP ICT-PSP  (Program pro podporu politik v oblasti ICT Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace), Safer Internet (Bezpečnější Internet) a ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy). Všechny programy nabízejí specifické možnosti financování pro orgány veřejné správy s tím, že zejména program CIP ICT-PSP je mimořádně vhodný i pro zapojení soukromého sektoru. Pozornost bude taky věnována novým nástrojům EU pro financování evropských projektů po roce 2013 (Nástroj pro propojení Evropy - CEF a nový program EU pro výzkum a inovace - Horizont 2020).  

V rámci informačního dne můžete setkat se zástupci Ministerstva vnitra působícími jako národní kontaktní body pro výše uvedené programy a prodiskutovat s nimi návrhy svých případných projektů .

Zájemci o účast na informačním dni se mohou registrovat do 20. února 2013.

Kontaktní osoba a registrace:

Ing. Jelizaveta Stelibská
Ministerstvo vnitra (Odbor veřejné správy a eGovernmentu)
tel: 974 817 533
e-mail: jelizaveta.stelibska@mvcr_cz 

 Dokumenty ke stažení:

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra