Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oznámení pro žadatele o zařazení do databáze externích hodnotitelů IOP

Vzhledem k naplnění kapacity databáze externích hodnotitelů pro Integrovaný operační program oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 oznamujeme, že databáze externích hodnotitelů se od 20.5.2011 do odvolání uzavírá. Z tohoto důvodu nemohou být žádosti o zařazení do databáze externích hodnotitelů podané po tomto datu přijaty a posuzovány.

Děkujeme za pochopení.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra